به وب سایت رسمی سیستم

جمع آوری فاضلاب، بصورت مکشی و یا وکیوم خوش آمدید!

این وب سایت به معرفی محصولات با سابقه ترین تولید کننده سیستم های جمع آوری فاضلاب

بصورت مکشی، یعنی شرکت های Evac و QuaVac می پردازد.